Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 18 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
 13. Rozpatrzenie projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2018 rok:
  -przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027,
  -przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2018,
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  -przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
  -przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
  - dyskusja,
  -głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027,
  -głosowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2018.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

 

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2017-12-19 09:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 624
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-19 09:35

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2870060
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 16:26

Stopka strony