Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 października 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia na rok 2018 rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2018r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko – Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gminy Serock.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B1.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.”
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.”
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.”
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.”
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” za 2016r.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa za 2016r. w zakresie czytelnictwa.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie sesji.
 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2017-10-31 10:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 481
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-31 10:34

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2586758
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-19 12:11

Stopka strony