Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 25 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 13.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wręczenie nagród i wyróżnień.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcie działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli budowy boiska sportowego w Gminie Miasto i Gmina Serock.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 372/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B1.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar B, uchwalonego uchwałą Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 roku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C, uchwalonego uchwałą Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar E, uchwalonego uchwałą Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 roku.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C1, uchwalonego uchwałą Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015 roku.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obręb Jadwisin.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2018-2023.
24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2017 r.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2017 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock,
c) przedstawienie stanowiska Rady Miejskiej w Serocku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu,
d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2017r. oraz sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Serock za 2017r.,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2017 r.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej zawierającego opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2017r.
c) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
31. Sprawy różne.
32. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Artur Borkowski

Metryka

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2018-06-26 09:08
  • zmodyfikował: Anna Bilińska
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-26 09:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-26 09:09:28