Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Straż Miejska

Straż Miejska w Serocku została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r. Swoją działalność rozpoczęła dnia 1 stycznia 1993 r. jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Obecnie działa zgodnie z obowiązującą Ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz na podstawie Regulaminu nadanego na mocy uchwały nr 93/XIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 2003 roku.

Straż Miejska, Urząd Miasta i Gminy w Serocku
tel. 22 782 72 92, 22 782 88 33,
tel. kom. 603 873 290
e-mail: straz.miejska@serock.pl

Komendant Straży Miejskiej: Adam Krzemiński
p.o. Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej: Dariusz Urbaniak

Strażnicy Miejscy:
Paweł Wiewióra
 Andrzej Mieciek
 Krzysztof Malinowski
Mariusz Kochański
Paweł Krawczyk
Jarosław Malik
Andżelika Kaczmarczyk

Centrum dyżurne:
Marek Cesarz
Krzysztof Pawlak
Zbigniew Pawlik
Remigiusz Sperczyński

Informujemy, że Komendant Straży Miejskiej w Serocku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-15.00 oraz środę 13.00- 15.00. w siedzibie Straży Miejskiej, pok.nr 22.
Sprawy nagłe, wymagające interwencji komendanta Straży Miejskiej poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 72 92, 603 873 290.

Straż Miejska w Serocku działa zgodnie z ustawą o strażach gminnych oraz Regulaminem Straży Miejskiej w Serocku, nadanym uchwałą Rady Miejskiej w Serocku. Do zakresu działania Straży Miejskiej należy:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem oraz kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w przepisach o publicznym transporcie drogowym,
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,
5) zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku w trakcie zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w sytuacji zachowania tych osób dającego powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie ze stosownymi służbami,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
11) zabezpieczanie wszelkiego rodzaju uroczystości państwowych, samorządowych, religijnych i innych,
12) podejmowanie efektywnych działań dla wyeliminowania lub ograniczania zjawisk niszczenia mienia publicznego,
13) informowanie stosownych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni dróg i ciągów pieszo- rowerowych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
14) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc przeznaczonych na ogłoszenia,
15) egzekwowanie od zarządców, administracji, gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w budynkach i na terenie w ich otoczeniu,
16) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów na terenie Miasta i Gminy Serock,
17) podejmowanie skutecznych działań dla zapobiegania lub ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego,
18) ujawnianie oraz wszczynanie procedur związanych z usunięciem porzuconych pojazdów,
19) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk,
20) stały monitoring oraz rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w sytuacji gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań w celu:
- utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
- przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
21) dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
22) wykonywanie innych zadań wynikających ze stosownych przepisów prawa, w tym m.in. z ustawy o strażach gminnych,
23) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Legionowie oraz Komisariatem Policji w Serocku.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56831
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-12 09:11:17