Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Kalendarium

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 15.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Serocku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
/-/ Mariusz Rosiński

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 19 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.30

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Miasto i Gmina Serock do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 5/2 obręb 15, położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku na lata 2019-2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym w zakresie przyznawania posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

14. Rozpatrzenie projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2019 rok:

a) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028,

b) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2019,

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,

e) Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,

f) Głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028,

g) Głosowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2019.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
/-/ Mariusz Rosiński

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33469
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-20 10:01:06