Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Serocku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej,  odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola kompleksowa- Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2016r. 
 2. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, s. 26.

Porządek posiedzenia

 1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w 2016r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2016r. w zakresie tematycznym komisji:

Dział 600-  Transport i łączność

Dział 700-  Gospodarka mieszkaniowa

Dział 754-  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 756-  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 851-  Ochrona zdrowia

Dział 852-  Opieka społeczna

Dział 900-   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. o godz. 13.30 w  sali  nr 26 Urzędu Miasta i  Gminy w Serocku.                 

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
  i Gminy Serock w 2017 roku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 roku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 219/14 obręb Jachranka, gm. Serock.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Jachranka 75H.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2016r.
 8. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Porządek posiedzenia:

 1. Stan przygotowań do realizacji inwestycji wymiany nawierzchni na stadionie miejskim.
 2. Przedstawienie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 z komentarzem dyrektora ZOSIP.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2016r. w zakresie tematycznym komisji:

  Dział 801- Oświata i wychowanie

  Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

  Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  Dział 926- Kultura fizyczna

 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach 20.02.2017r. i 22.03.2017r.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się w dniu 18 maja 2017r.  o godz. 9.00 w sali  nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2016r. w zakresie tematycznym komisji:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Dział 600-Transport i łączność

Dział 710-Działalność usługowa

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
                 związane z ich poborem
Dział 900-  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

         2. Sprawy różne.
         3. Zapoznanie ze stanem dróg gminnych- objazd dróg.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku odbędzie się w dniu 29 maja 2017r. o godz. 13.00 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Tematyka

 1. Odczytanie protokołu z kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2016r.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2016r.:
  - realizacja dochodów i wydatków gminy
  -opracowanie opinii o wykonaniu budżetu dla RIO z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium za 2016r.
  -wystąpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza
 3. Sprawy różne.

 

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2017-05-16 09:10
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2649
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-30 10:52

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2586668
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-19 12:11

Stopka strony