Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Porządek posiedzenia:

1.Opinia właściwej komisji Rady Miejskiej w Serocku w kwestii powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa.

2. Podsumowanie organizacji ferii zimowych w Gminie i Miasto Serock-sprawozdania dyrektorów (OSIR, CKiCZ, ZOSiP, Gminny Zespół Świetlic Środowiskowych)
-opracowanie statystyczne co do ilości wyjazdów, imprez i innych wydarzeń,
- poszczególne koszty transportu, opieki, biletów wstępu,
-korzystanie ze środków OPS,
-liczba uczestników,
-co cieszyło się największym zainteresowaniem.

3. Dyskusja na temat inwestycji w infrastrukturę oświatową i sportową na podstawie ekspertyzy koncepcji przestrzennej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Serocku.

4.  Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji z dnia 29.11.17, 07.12.17, 08.01.18.

5.Sprawy różne.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Serocku odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. o godz. 14.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Nowodworskiego w 2018 roku.
4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
7.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F2, obejmującego działkę 111/12 w obrębie Jadwisin, gm. Serock.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
13. Przyjęcie protokołu 2/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku.
14. Sprawy różne.

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2018-03-07 14:45
  • zmodyfikował: Anna Bilińska
    ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1329
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-27 14:32

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2690218
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 16:03

Stopka strony