Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 stycznia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2017 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja G1.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 459/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja H, powiat legionowski, woj. mazowieckie oraz Uchwały Nr 253/XXVII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 459/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2010 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś gm. Serock nazwy ul. Tolka Banana.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa gm. Serock nazwy ul. Południowa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej sołectwa Nowa Wieś.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Artur Borkowski

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2017-01-31 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 926
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-31 10:03

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2689879
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 16:03

Stopka strony