Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.)zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 27 marca 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Serocku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wyniku wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej sołectwa Nowa Wieś.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock,liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
  i geoinformacji”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2017 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F2.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja G1.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 115/9 obręb Dębe, gm. Serock.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność działek nr 221/1 i 221/2 położonych w obrębie Borowa Góra.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Cedrowa.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy międzygminnej.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wybranych zadań z zakresu działania Referatu Komunikacji Społecznej.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wymiany w ramach współpracy między miastami partnerskimi za 2016r.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2017-03-28 11:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 756
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-28 11:06

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2690262
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 16:03

Stopka strony