Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Serocku

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich odbędzie się w dniu 25 października 2018r. o godz. 13.00 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Rozpatrzenie pisma z dnia 13 września 2018r. w sprawie przydziału lokalu.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.07.2018r.
3. Sprawy różne.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Serocku odbędzie się w dniu 25 października 2018r. o godz. 13.30 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2019 rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kluby kluczowych Kompetencji" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-06/17 dla Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.01 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" RPO WM.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Migdałowa.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Sarenki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ponadczasowa.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 14/3 obręb Ludwinowo Dębskie, gm. Serock.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 504/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obręb Jadwisin.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A3.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli realizacji konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji z dnia 21.06.2018r.
18. Sprawy różne.

Metryka

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2018-10-26 11:17
  • zmodyfikował: Anna Bilińska
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-26 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-26 11:17

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2914554
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 10:14

Stopka strony