Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 kwietnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Serocku.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
8 .Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Przyjazna.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Gąsiorowo nazwy ul. Nowa Droga.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zegrze obręb Jadwisin.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Pułtuskiej w Serocku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 110/4 położonej w obrębie Jadwisin gm. Serock.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F2, obejmującego działkę nr 111/12 w obrębie Jadwisin, gmina Serock.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock."
27. Przyjęcie protokołu 2/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 551
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-24 08:28

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2938716
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 09:59

Stopka strony