Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Serocku

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy  Serock.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za 2017/2018.
2. Stan realizacji zadania: Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2019:

   a) dział 801- Oświata i wychowanie
   b) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
   c) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  d) dział 926- Kultura fizyczna
5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2019:

  a)  dział 600- Transport i łączność
  b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
  c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  d) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  e) dział 851- Ochrona zdrowia
  f) dział 852-Pomoc społeczna
  g) dział 855-Rodzina
  h) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2019:

  a) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
  b) dział 600- Transport i łączność
  c) dział 710- Działalność usługowa
  d) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  e) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

Porządek posiedzenia:

1. Propozycje do opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
2. Ocena przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu na 2019 rok.
3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2019.
4. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Serocku odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Miasto i Gmina Serock do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 5/2 obręb 15, położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku na lata 2019-2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym w zakresie przyznawania posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie petycji w sprawie dyżurów radnych.
2. Rozpatrzenie petycji o udostępnienie informacji o dyżurach i kontaktach do radnych Miasta i Gminy Serock.
3. Rozpatrzenie petycji w sprawie wyeliminowania problemu z hałasem poprzez ograniczenie użytkowania strzelnicy do broni pneumatycznej lub jej likwidacja.
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie przebudowy starego azbestowego wodociągu doprowadzającego wodę do sołectw Dębinki, Marynino, Karolino.
5. Sprawy różne.

 

Metryka

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2018-12-06 08:02
  • zmodyfikował: Anna Bilińska
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-27 08:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34755
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-27 08:17:12