Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 stycznia 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 15.00

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Serocku.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 11 z obrębu Dosin, gm. Serock.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek nr 37/51, 37/52 i 37/61 obręb 14 w Serocku.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w gminie Serock.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od rocznych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.Sprawy różne.
24.Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
/-/ Mariusz Rosiński

Metryka

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2019-01-31 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 405
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-31 13:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2937761
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 12:35

Stopka strony