Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VI Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 27 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 13.30

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Serocku.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcie zadań Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2019 roku.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 409 w obrębie Skubianka gm. Serock.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 57, 58, 72, 73 obręb 04 w Serocku na rzecz użytkownika wieczystego.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji."
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019r.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.Sprawy różne.
24.Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
/-/ Mariusz Rosiński

Metryka

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2019-02-28 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 306
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-28 11:23

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2914552
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 10:14

Stopka strony