Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 26 marca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Serocku.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Nowodworskiego w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F2, obejmującego działkę 111/12 w obrębie Jadwisin, gm. Serock.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2018-03-27 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 384
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-27 14:31

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2641479
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 12:19

Stopka strony