Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVII uroczystą  Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10 listopada 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21
(sala konferencyjna nr 33).

Początek obrad o godz. 15.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienia.
 4. Wystąpienie okolicznościowe prof. Janusza Odziemkowskiego.
 5. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
 6. Wręczenie nagród i wyróżnień.
 7. Wręczenie „pierwszego dowodu osobistego” osobom, które ukończyły 18 lat w 2017r.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 listopada 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Serock z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018 – 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 81/12 położonej w obrębie Jadwisin gm. Serock.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zegrzu w Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Zegrzu.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Zglenickiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

 

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2017-11-13 09:50
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1665
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-01 10:59

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2787898
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 12:16

Stopka strony