Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 7 listopada 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 13.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunkówi trybuprzyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia
  w dziedzinie kultury.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miastai Gminy Serock w 2016 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwaływ sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2017r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 148/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
  i deklaracji podatkowych.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C2 część obrębu Jachranka.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 204/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2000r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gąsiorowo.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Święcienica nazwy ul. Pasieki.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto
  i Gmina Serock na lata 2016-2025”.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVI uroczystą  Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10 listopada 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21         (sala konferencyjna nr 33).

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienia.
 4. „Znaczenie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r” - prelekcja dr Radosława Lolo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 98 rocznicy odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości w roku 1918.
 6. Wręczenie nagrody i wyróżnień.
 7. Wręczenie „pierwszego dowodu osobistego” osobom, które ukończyły 18 lat w 2016r.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 28 listopada 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Serocku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Prezentacja związana z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa na poziomie samorządu gminnego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia  inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 86/17 w obrębie Szadki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 86/4 w obrębie Szadki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 53 w obrębie 07 w Serocku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/1 w obrębie 08 w Serocku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/24 w obrębie 05 w Serocku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej
  z kontroli administrowania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

 

 

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2016-11-29 11:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 823
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-29 10:58

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2637799
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 15:47

Stopka strony