Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Serocku

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016r. o godz. 14.00 w  sali  nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.                        

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015r.
 2. Rozpatrzenie wniosku sołtysów gminy Serock w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży.
 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów w dniu 14 marca 2016r.
 5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 9 czerwca  2016r. o godz. 15.00 w sali  nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia

 1. Spotkanie z przedstawicielem firmy Dekada w sprawie budowy Centrum Sportui Rekreacji w Serocku.
 2. Przedstawienie planów organizacji akcji „Lato w mieście”
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015r. w zakresie tematycznym komisji:

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926- Kultura fizyczna

2. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu  10 czerwca 2016r. o godz. 14.00 w  sali  nr 33 Urzędu Miasta i   Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia

 1. Analiza wykonania budżetu za 2015r.:

- realizacja dochodów i wydatków gminy

-opracowanie opinii o wykonaniu budżetu dla RIO z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium za 2015r.

-wystąpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza.

2. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016r. o godz. 12.00 w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska 47.

Porządek posiedzenia:

 1. Przegląd bazy sportowej jaką dysponuje Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Zapoznanie ze stanem nawierzchni boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskimw kontekście planowanej zmiany na sztuczną nawierzchnię.
 3. Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016r. o godz. 14.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miastai Gminy Serock w 2016 roku.
 4. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 12.30 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.
 2. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Serocku odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016r. o godz. 10.00.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie z wybranymi zadaniami inwestycynymi realizowanymi przez gminę Miasto i Gmina Serock- objazd inwestycji.

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2016-06-28 09:23
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 15:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-30 15:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2928434
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-20 15:08

Stopka strony