Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sesje Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 27 czerwca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 13.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Serocku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miastai Gminy Serock w 2016 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok, w tym:
 • wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
 • przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu Miastai Gminy Serock za 2015 rok,
 • przedstawienie stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015r.
 • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015r. oraz sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Serock za 2015r.
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok.

    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania     budżetu za 2015 rok, w tym:

 • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej zawierającego opinięo wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok iwnioskuo udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
 • przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2015 rok,
 • dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miastai Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2016-06-28 09:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1175
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-28 09:12

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2933957
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:54

Stopka strony