Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Serocku

Posiedzenie Komisji właściwej w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock odbędzie się w dniu 8 stycznia 2016r. o godz. 13.30 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Porządek posiedzenia:

 1. Podsumowanie pracy komisji.
 2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r. o godz. 13.30 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Tematyka

 1.  Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 2. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji w 2015r.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
 4. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Serocku odbędzie się w dniu 25 stycznia  2016r.  o godz. 14.30 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21.

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Serock do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul Chrobrego”, akceptacji złożonych w Studium Wykonalności planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2016 roku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia części działki nr 111/294 położonej w Zegrzu obr. Jadwisin gm. Serock.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 51/12 położonej w obrębie Jadwisin, gm. Serock.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Owocowa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Zachodzącego Słońca.
 12. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016r. o godz. 15.00  w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy  w Serocku, Rynek 21.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie planów dotyczących wypoczynku podczas ferii zimowych w roku 2016:

- propozycje poszczególnych placówek,

- stopień uwzględnienia wniosków komisji z roku poprzedniego

 1.  Zapoznanie ze stanem przygotowań do obchodów 600-lecia Serocka.
 2. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w roku 2016.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji z dnia 2 grudnia 2015r.
 4. Sprawy różne.

 

 

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2016-01-29 08:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1441
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-29 08:03

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2586694
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-19 12:11

Stopka strony