Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Referat AG

Referat Administracyjno- Gospodarczy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

 

Kierownik Referatu- Anita Kubalska, tel. 22 782 88 25, pok. 3- parter

Beata Wilkowska, tel. 22 782 88 15, pok. 2- parter
Michał Kaczmarczyk, tel. 22 782 88 22, pok. 2- parter
Dominik Krzykowski, tel. 22 782 88 42, pok. 2- parter

Działalność gospodarcza:
Ann Korpikiewicz, tel. 22 782 88 35,

Kancelaria Urzędu: 
Marta Sekutowicz, tel. 22 782 88 55, pok. 1- parter
Zofia Gregorczyk, tel. 22 782 88 55, pok. 1- parter
Marek Kaliszewski, tel. 22 782 88 55, pok. 1- parter

Archiwum Urzędu:
Krzysztof Kita, tel. 22 782 88 34

 

1. Do zakresu działania Referatu Administracyjno- Gospodarczego należą następujące zadania własne:
1) Prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
2) Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie kontroli w terenie oraz kontroli realizacji opłat za wydanie zezwoleń.
3) Prowadzenie kancelarii Urzędu.
4) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji.
5) Obsługa korespondencji pocztą elektroniczną.
6) Prowadzenie rejestru ogłoszeń wywieszanych na tablicy Urzędu oraz aktualizacja informacji na tablicach urzędowych w terenie.
7) Rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych.
8) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

2. Do zakresu działania Referatu należy załatwianie spraw dotyczących obsługi administracyjno- gospodarczej budynku Urzędu oraz budynków administrowanych przez Urząd, a w tym:
1) Zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały i urządzenia.
2) Zapewnienie ochrony mienia Urzędu, w tym obiektu Urzędu.
3) Zapewnienie właściwego utrzymania oraz właściwą konserwację budynków zarządzanych przez Urząd, obowiązków wynikających z Prawa budowlanego dotyczących użytkowników obiektów budowlanych.
4) Planowanie oraz załatwianie spraw z zakresu remontów bieżących.
5) Przygotowywanie planów i współdziałanie w wykonywaniu zadań inwestycyjnych.
6) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji w Urzędzie.
7) Gospodarowanie środkiem transportu na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych.
8) Wyposażenie pracowników Urzędu w środki indywidualnej ochrony.
9) Zapewnienie utrzymania porządku w siedzibie Urzędu oraz w granicach nieruchomości zarządzanej przez Urząd.
10) Zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów bhp i p.poż.
11) Załatwianie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.
12) Nadzór nad wykonywaniem zamówień zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.
13) Prowadzenie i aktualizacja materiałów informacyjno- adresowych dla potrzeb Urzędu.
14) Zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej Urzędu.
15) Opracowywanie planów zakupu sprzętu komputerowego oraz zapewnienie jego właściwej konserwacji.
16) Zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw.
17) Zapewnienie właściwego funkcjonowania dostępu do Internetu i konfiguracji poczty elektronicznej.
18) Zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem sieci i zasobów informatycznych Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa danych, w tym realizacja przepisów dotyczących warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych.
19) Zapewnienie prowadzenia właściwej archiwizacji zasobów informatycznych.
20) Wdrażanie nowych systemów informatycznych.
21) Zapewnienie właściwego administrowania danymi w sieci informatycznej, administrowanie zasobami sieciowymi.
22) Wyposażenie lokali i komisji wyborczych w niezbędny sprzęt i materiały biurowe oraz współpraca z właściwym referatem przy organizacji wyborów.

3. Do zakresu działania Referatu należą następujące zadania własne:
1) Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie kontroli w terenie oraz kontroli realizacji opłat za wydanie zezwoleń.
2) Prowadzenie gospodarki zasobami lokalowymi będącymi w dyspozycji Gminy, a w szczególności:
a) współpraca z Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie zarządzania w/w budynkami,
b) kierowanie osób fizycznych i prawnych do zawarcia umowy najmu w budynkach znajdujących się w dyspozycji Gminy,
c) przygotowywanie skierowań o przydzielenie lokalu zastępczego osobom eksmitowanym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, przyjmowanie wniosków i ich ewidencjonowanie i kompletowanie niezbędnych załączników.
3) Przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowy, przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kontrola wykonywania decyzji.
4) Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy.
5) Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
6) Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
7) Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
8) Prowadzenie spraw sądowych dotyczących wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.
9) Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy.

4. Do zakresu działania Referatu należą następujące zadania zlecone ustawą kompetencyjną:
1) Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
2) Wydawanie decyzji dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania dodatku energetycznego.
3) Załatwianie spraw określonych w przepisach o:
  a) zbiórkach publicznych,
  b) zgromadzeniach,
  c) bezpieczeństwie imprez masowych.
 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18098
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-06 09:58:59