Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku
05-140 Serock
ul. T. Kościuszki 15
tel. fax  22 782 71 39,
22 782 61 18
e-mail: ops@serock.pl

Kierownik: Anna Orłowska
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku:

1. Z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:
1)zasiłki pieniężne i pomoc rzeczowa;

2)posiłki;
3) pomoc żywnościowa;

4)usługi opiekuńcze;

5)specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6)gminne programy osłonowe, w tym:

   a.Serocka Karta Dużej Rodziny 3+
   b.Program w zakresie zmniejszania wydatków na leki,
   c. Serocki bon żłobkowy.

2. Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+.
3. Świadczenia z programu „Dobry Start”.
4. Świadczenia rodzinne, w tym:

1)zasiłek rodzinny;

2)dodatki do zasiłku rodzinnego:
  a) z tytułu urodzenia się  dziecka „becikowe”;
  b) na rozpoczęcie roku szkolnego;
  c) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  d) z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego;
  e) z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
  f) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza  miejscem zamieszkania,

3) świadczenie rodzicielskie;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”;
5) zasiłek pielęgnacyjny;
6) świadczenie pielęgnacyjne;
7) specjalny zasiłek opiekuńczy.

5. Fundusz alimentacyjny.
6. Poświadczanie prawa do  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7.  Pomoc prawna.
8. Pomoc psychologiczna.
9. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu.
10. Zespół interdyscyplinarny (działania skierowane do rodzin, w których występuje przemoc).
11. Prowadzenie Zespołu Świetlic Środowiskowych dla dzieci, w skład którego  wchodzą:
     1) Świetlica Środowiskowa w Jadwisinie;
     2) Świetlica Środowiskowa w Wierzbicy;
     3) Świetlica Środowiskowa w Woli Kiełpińskiej.

12. Administrowanie Klubem Aktywności Społecznej.
13.Koordynacja i realizacja zadań skierowanych do seniorów, w tym realizacja programu Ogólnopolska Karta Seniora.
14. Kierowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku przy ul. Wyzwolenia 3
1.

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Sęczyk
  • opublikował: Dominika Sęczyk
    data publikacji: 2012-04-06 13:59
  • zmodyfikował: Anna Bilińska
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 14:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8928
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 14:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2934987
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 12:35

Stopka strony