Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Referat FN

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta i Gminy: Monika Ordak,  tel. 22 782 88 04, pok. 43 II piętro

Zastępca Skarbnika - Anna Walczak, tel. 22 782 88 10, pok. 40 I piętro
Inspektor ds. księgowości - Małgorzata Januszczyk, tel. 22 782 88 11, pok. 40 I piętro
Inspektor ds. księgowości i płac - Grażyna Skwarska, tel. 22 782 88 37, pok. 44 II piętro
Inspektor ds. księgowości - Ewa Zaremba, tel. 22 782 88 38, pok 44 - II piętro
Inspektor ds. księgowości budżetowej- Anna Adamowska, tel. 22 782 88 38, pok. 44- II piętro

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Budżetowego należy:

1) Opracowywanie projektów uchwał w zakresie:
a) budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
b) zadań zleconych i powierzonych,
c) planów finansowych inwestycyjno-modernizacyjnych.
2) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem realizacji budżetu Gminy.
3) Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej.
4) Prowadzenie kontroli wykonania budżetu w jednostkach podporządkowanych.
5) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków, prowadzenie ksiąg i kartotek zgodnie z zasadami rachunkowości.
6) Prowadzenie kasy.
7) Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
8) Prowadzenie ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu należących do Urzędu.
9) Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych Gminy.
10) Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz analiz i ocen z tego zakresu.
11) Współdziałanie z zakładami ubezpieczeń, bankami oraz innymi jednostkami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
12) Prowadzenie rejestru zakupów- podatek VAT naliczony.
13) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.
14)Gospodarowanie funduszem płac.
15) Rozliczanie delegacji pracowników i diet radnych.
16) Przekazywanie w obowiązujących terminach projektów uchwał oraz uchwał Rady Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-03 13:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2938636
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 09:59

Stopka strony