Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Referat SO

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
Urząd Stanu Cywilnego
 


Kierownik Referatu, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Magdalena Kawałowska, tel. 22 782 88 32, pok. 20 - parter
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Bilińska, tel. 22 782 88 84, pok. 54 - II piętro

 Ewidencja ludności i dowody osobiste:
Marzena Wrocławska, tel. 22 782 88 52, pok. 20 - parter
Małgorzata Musiał, tel. 22 782 88 52, pok. 20 - parter

1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego funkcjonującego w referacie należą następujące zadania:
1) Załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństwa, w szczególności:
a) przyjmowanie wymaganych dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,
b) udzielanie ślubów,
c) sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń składanych w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, prowadzenie ksiąg małżeństw i akt zbiorowych, dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych, wystawianie odpisów i zaświadczeń,
d) prowadzenie i uwierzytelnianie ksiąg małżeństwa,
e) sporządzanie aktów małżeństwa zawartych za granicą,
f) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie i przygotowanie uroczystości z tym związanej.
2) Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów, w szczególności:
a) sporządzanie aktów i prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, prowadzenie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń i wypisów,
b) sporządzanie aktów urodzeń w przypadku, gdy fakt urodzenia miał miejsce za granicą i gdy nie został sporządzony oraz wpisywanie do ksiąg miejscowych aktów urodzeń i zgonów sporządzonych za granicą.
3) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w szczególności dotyczących:
a) sprostowania oczywistych błędów pisarskich,
b) uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
c) skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
d) odtworzenia lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
e) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą.
f) wydawanie odpisów akt stanu cywilnego.
4) Dokonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
5) Załatwianie spraw konsularnych w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
6) Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, dokonywanie w nich wzmianek i przypisków oraz powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy i wtóropisy ksiąg, wydawanie wypisów z ksiąg, prowadzenie kartoteki i skorowidzów, przechowywanie akt zbiorowych, przekazywanie ksiąg stuletnich do państwowego archiwum.

2. Referat realizuje następujące zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (zadania zlecone):
1) przyjmowanie i wydawanie dokumentów tożsamości i przechowywanie dokumentacji,
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, tj. zameldowań, wymeldowań,
a) prowadzenie bazy danych zapisu komputerowego obywateli polskich i cudzoziemców,
b) wydawanie poświadczeń o zameldowaniu,
c) udzielanie informacji adresowych,
d) współdziałanie z jednostkami ewidencji ludności,
e) sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych,
f) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
g) dokonywanie zmian i korekt w bazie ewidencji ludności.
3) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej i prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie.
4) Załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska.
5) Udzielanie informacji adresowych.
6) Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
7) Współdziałanie z:
- Wojewódzkim Urzędem Statystycznym,
-  Centralnym Bankiem Danych „PESEL„,
- KBW, sporządzanie kwartalnych sprawozdań,
- Wojskową Komendą Uzupełnień

3. Do zadań Referatu należy także:
1) praca w systemie Rejestrów Państwowych "ŹRÓDŁO",
2) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
3) sporządzanie spisów wyborców,
4) udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych organom i jednostkom do tego upoważnionym.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-27 15:24:33